وبلاگ

خواص درمانی سقز

خواص درمانی سقز

مشخصات و خواص درمانی سقز ; سقز نوعی رزین روغنی است که از درختی از خانواده ی Anacardiaceae ، به نام درخت سقز استخراج می شود ; بدین طریق که در فصل گرما به تنه ی درخت زخم می زنند تا شیره ی درخت از محل شکاف خارج شود ; که این شیره را که حالت خمیری دارد گرفته و در آب می پزند و آن را تصفیه می کنند ، که به بازار عرضه می نمایند ; سقز خمیر سفت و کرم رنگی است که اگر با دست کشیده شود ; کش می آید ولی اگر روی آن ضربه وارد کنیم می شکند .
سقز در حالت سرد بودن خشک و در اثر گرما نرم می شود .

خواص دارویی و درمانی سقز


دیگر مشخصات و خواص دارویی سقز یا آدامس کوهی

نام های دیگر سقز ; مصطکی شیرازی , قندرون , سغوز ، غزه , آدامس کلخان , چاتلانقوش ; شاقلانقوش , چاتانقو , الک مای , کندر آبی , بیریزه , بن , بنه , بنشت ; بنک , بطم الحضر , ونوشک , بطم , علک البطم , آدامس کوهی .

طبیعت آن : طبع سقز نسبتا گرم و خشک است .


خواص درمانی و دارویی سقز

  •  به اندازه ی یک فندق از سقز را بلع کنید . بادبر است ، برای تقویت هاضمه وازدیاد ترشح ادرار مفید می باشد .
  •  هفتادو پنج گرم از آن را با ۱۵۰ گرم پیه آب کرده جگر بز مخلوط کنید و گرم کرده سه تا هفت شب موقع خواب کمی از آن را بخورید و بخوابید ; سرفه که از رطوبت باشد یا سرفه ای که با گرفتن قلب همراه باشد را تسکین می دهد و گرفتگی قلب را درمان می کند .
  •  آن را مثل آدامس دایم در دهان بجوید و آب آن را فرو برید ; معده را تقویت می کند ; برای تنقیه ی قلب از اخلاط لزج نافع است .
  •  دیگر خواص درمانی سقز این است که ; اگر آن را روی موضع بگذارید ، استخوان یا خار یا تیغ یا چوب که در پوست فرو رفته باشد ; را بیرون می آورد .
  •  دیگر خواص سقز این است که ; بیست گرم سقز را در یک لیوان آب بپزید و ضماد کنید ; برای رفع چربی پوست مفید است .
  •  اگر آن را با زرده ی تخم مرغ کمی برشته کنید و با سندروس مخلوط نمایید ; در استعمال خارجی برای التیام اعضای شکسته شده پس از جا انداختن عضو مفید است ; و در رویاندن گوشت زخم ها نیز کمک می کند .