نوشته‌ها

از کجا بدانیم مزاج ما چیست

از کجا بدانیم مزاج ما چیست - از کجا بفهمیم طبع ما چیست ; در بدن هر فرد چهار نوع خلط وجود دارد که عبارت اند از: صفرا، خون، بلغم و سودا
از کجا بدانیم طبع ما چیست - فرق طبع و مزاج چیست - نشانه طبع سرد و گرم

از کجا بدانیم طبع ما چیست

از کجا بدانیم طبع ما چیست - فرق طبع و مزاج چیست ; خصوصیات افراد صفراوی ، سوداوی ، بلغمی و دموی مزاج . تاثیر غذا بر طبع و مزاج انسان
نشانه افراد سوداوی مزاج - نشانه های غلبه سودا - غذاهای مفید و مضر برای افراد سوداوی مزاج

نشانه افراد سوداوی مزاج

نشانه افراد سوداوی مزاج - نشانه های غلبه سودا - غذاهای مفید و مضر برای افراد سوداوی مزاج و بیماری های غلبه خشکی ، اصلاح مزاج افراد سوداوی
نشانه افراد بلغمی مزاج - نشانه های غلبه بلغم - غذاهای مفید و مضر برای افراد بلغمی مزاج

نشانه افراد بلغمی مزاج

نشانه افراد بلغمی مزاج - نشانه های غلبه بلغم - غذاهای مفید و مضر برای افراد بلغمی مزاج و بیماری های غلبه سردی ، اصلاح مزاج افراد بلغمی
نشانه افراد دموی مزاج - نشانه های غلبه دم - غذاهای مفید و مضر برای افراد دموی مزاج

نشانه افراد دموی مزاج

نشانه افراد دموی مزاج - نشانه های غلبه دم - غذاهای مفید و مضر برای افراد دموی مزاج و بیماری های غلبه خون ، اصلاح مزاج افراد دموی
نشانه افراد صفراوی مزاج - نشانه های غلبه صفرا - غذاهای مفید و مضر برای افراد صفراوی مزاج

نشانه افراد صفراوی مزاج

در این مطلب آشنا میشویم با ; نشانه افراد صفراوی مزاج - نشانه های غلبه صفرا - غذاهای مفید و مضر برای افراد صفراوی مزاج