وبلاگ

خواص تمر هندی

خواص تمر هندی و فواید درمانی آن

خواص تمر هندی و دیگر فواید درمانی آن
میوه گیاهی است با نام علمی Tamarindus indica  از خانواده­ ی باقلاییان  leguminosae  درخت بزرگی دارد بسیار زیبا. برگ های آن مرکب پری شامل ده تا بیست جفت برگچه فشرده­ی نزدیک به هم و متقابل می باشد.

گل های درخت تمر هندی به شکل خوشه ای شل و باز است که در انتهای ساقه به رنگ زرد مایل به قرمز با گلبرگ های دراز به طول دوازده تا سیزده میلیمتر قرار دارد. میوه­ی آن شبیه باقلا به شکل غلاف ناشکوفا با کمی خمیدگی به طول هفت تا پانزده سانتی متر و به عرض یک تا دو سانتی متر می باشد که سطح خارجی آن رنگ قهوه‌ای روشن داشته و بر روی آن برجستگی هایی که محل دانه های درون آن است مشاهده می شود که محتوی سه تا ده دانه است.

اطراف دانه ها گوشتی آبدار به رنگ زرد و قهوه ای مایل به قرمز و شامل شیره­ی اسیدی با طعم ترش مایل به شیرین می باشد و در داخل آن غلاف چند هسته مربع شکل قرمز رنگ جای دارد.

محل رویش و دیگر فوائد درمانی تمر هندی

تمر هندی درخت بومی هند و آفریقا می‌باشد و به جزایر آنتیل نیز وارد شده و در حال حاضر در اغلب مناطق گرم دنیا که تا سی درجه­ی عرض شمالی واقع هستند می روید، در ایران در بلوچستان می روید و کاشته می شود.

 نام های دیگر تمر هندی ; خرمای گجرات – خمار- خوش – حومن – امله – املی – خنچه – تمر- خبجه – انبله – حمز- چیت چک – صبار – حومر – صبادا.

میوه تمر هندی
خواص تمر هندی و فواید درمانی آن برای زود انزالی

طبیعت آن ; طبع تمر هندی سرد و خشک است.

 ترکیب شیمیایی تمر هندی ; اسید سیتریک، اسید تارتاریک آزاد، تارتارات اسید دوپتا سیم، پکتین، قند.

 خواص درمانی تمر هندی

  • پولپ تمر هندی را بخورید، باعث تقویت قلب و معده می شود، ملین ملایمی است، هیجان خون را می نشاند، عطش را تسکین می دهد، مسهل صفرا و اخلاط و مسکن غثیان و قی صفراوی می باشد. خفقان حار و تب های حاره را درمان می کند، خنک کننده است به هاضمه کمک می کند، دارای خاصیت جبرانی کمبود ویتامین C در بدن است، برای مبارزه و مقابله با مسمومیت حاصل از اسراف در خوردن و جذب روغن دانه های گیاه شوولمگرا مصرف می شود.
  •  پولپ های آن را در دهان نگهداری و مزه مزه کنید. برای رفع جوش های دهان مفید است.
  • خواص تمر هندی برای زردی و کهیر، پولپ آن را با آب شاهتره مخلوط کنید و بخورید، زردی یا یرقان و کهیر را برطرف میکند.
  •  پولپ تمر هندی را در آب حل کنید و با آن قرقره نمایید برای رفع حناق و خفقان مفید است.
  • ضماد پولپ های تمر هندی سر سوزه را باز میکند.
خواص تمر هندی و فواید درمانی آن برای تقویت جنسی

عوارض و مضرات تمر هندی و مصلح آن

عوارض و مضرات تمر هندی این است که ; ناشتا خوردن آن خوب نیست، برای سینه و طحال مضر است. اسراف در خوردن آن موجب سرفه می شود.

مصلح تمر هندی ; کتیرا ، خشخاش ، بنفشه ، عناب ( خواص عناب ) ، لعاب به دانه با اندک شیرینی می باشد.

هسته تمر هندی

طبیعت آن ; طبع هسته تمر هندی سرد و تر است.

 ترکیب شیمیایی هسته تمر هندی ; روغن ثابت، پکتین، لولز، گلوکز، اسید پتاسیم، اسید تارترات، اسید تارتاریک، اسید سیتریک، اسید مالیک.

 فواید درمانی هسته تمر هندی

  • خواص هسته تمر هندی برای زود انزالی و تقویت جنسی ; آن را بسیار نرم بسایید و با عسل مخلوط کرده بخورید، قابض است، نیروی جنسی را افزایش می‌دهد و زود انزالی را درمان می کند.
  • هسته تمر هندی را از وسط دو نیم کرده روی قسمتی که از هم جدا شده است را آب دهان بمالید و روی موضع بگذارید، زهر عقرب را بیرون می‌کشد و گزیدگی عقرب را درمان می کند.
  • خواص هسته تمر هندی برای تنگ کردن واژن و رحم ; آنرا نرم به کوبید، بعد با غوره مخلوط کرده تا به صورت خمیر درآید و در دهانه ­ی رحم بگذارید. دهانه ی رحم و واژن کمی تنگ تر می شود و ترشحات غیرطبیعی و عفونت زنان را برطرف می کند.
  •  هسته تمر هندی را مثل غبار نرم بسایید ; و با روغن زیتون مخلوط کرده و در آفتاب یا حمام گرم خوب روی موضع ماساژ دهید. درد موضعی که از ضعف وبی قوه ‌گی باشد را تسکین می‌دهد.
  • هسته تمر هندی را نرم بسایید، بعد کمی پی را در کمی آب جوش ریخته و روی آتش آب کنید، بعد آنها را با هم مخلوط کرده ضماد کنید. سر سوزه را باز می کند.