وبلاگ

خواص شاهتره

خواص درمانی شاهتره

خواص شاهتره و دیگر فواید درمانی آن
شاه تره گیاهی است از خانواده ی Fumariaceae ، جنس Fumaria ، یک ساله و علفی ، برگ های آن به رنگ سبز غبار آلود ، کوچک ، خیلی بریده بریده و نواری است.
گل های آن نامنظم ، به رنگ سفید ، به صورت خوشه ای و نوعی به رنگ بنفش مایل به قرمز می باشد.
این گیاه دارای چند گونه ی مختلف است ؛ نوع گل بنفش مایل به قرمز در کشور ایران به طور خودرو و روی بانه ی باغ های انگور ، کنار دیوارها و زمین های نرم و متروک می روید و در اردیبهشت و خرداد گل می دهد.

محل رویش شاهتره و فواید دارویی آن

نوع گل سفید شاهتره در نقاط مرطوب و سایه دار و کنار نهر های آب در ایران ; در اطراف تهران ، ورامین و در دامنه های البرز ، گیلان ، مازندران ; گرگان ، آذربایجان و فارس در اطراف شیراز و کازرون ; در خراسان در قوچان ، فریمان و نیشابور ، در کرمان در بم و در جیرفت ، در مناطق جنوبی در جزیره ی خارک و بلوچستان انتشار دارد.
نوع دیگری از آن وجود دارد که تا به حال در ایران دیده نشده است.

نام های دیگر شاهتره
شاهترج – شاتره – تلخی – معرب – فومتر – اصفورن – شجرة الدم – سلطان البقول – بقلة الملک – پیت پاپارا

طبیعت و طبع شاهتره ; مرکب القوی است – یعنی در حرارت ، معتدل ولی خیلی خشک است و عده ای آن را گرم و خشک می دانند.

ترکیب شیمیایی گیاه شاهتره ; ترکیبات غیر آلکا لوعید ی پنتاتر یا کونتان ، گلوکز ، تانن و فوماریک اسید در آن وجود دارد.

عکس و خواص دارویی شاهتره

خواص درمانی گیاه شاهتره ( خواص شاهتره )

 1. سی تا پنجاه گرم از شاهتره را در یک لیتر آب جوش دم کنید ; و هر روز صبح و شب هر بار یک فنجان از آب صاف کرده ی آن را بنوشید ; خون را صاف می کند ، سموم کبد را برطرف می سازد ، زردی یا یرقان را درمان می کند ، عطش را تسکین می دهد ; مدر و معرق است ، ضد انگل می باشد ، تب بر است و در موارد تب های ضعیف مصرف می شود ; مسهل اخلاط سه گانه خصوصا سودا و تلخی صفرا و سودای سوخته می باشد.
 2. خشک آن را بکوبید و با سرکه یا با آب و عسل و یا با مخلوطی از سرکه و عسل مخلوط کرده و بخورید ;
  برای رفع قی صفراوی ، آشفتگی های بلغمی و پاک کردن معده از فضولات حبس شده در معده بسیار نافع است.
 3. خواص شاهتره برای معده و کبد ; آب تازه ی آن را بگیرید و با شکر و یا با تمر هندی مخلوط کرده و بخورید. کهیر را درمان می کند ; برای تقویت و پاک کردن معده و روده ها و باز کردن گرفتگی های کبد و طحال مفید است.

دیگر خواص شاهتره

 • هر روز چهار مثقال از شاهتره را با دو مثقال پوست شاخه های جوان درخت بید در آب بجوشانید ; تا به اندازه ی هفت فنجان آب باقی بماند ، بعد آن آب را صاف کرده و سه فنجان صبح ناشتا ، دو فنجان قبل از ناهار و دو فنجان قبل از شام بنوشید. تب نوبه یا مالاریا را درمان می کند.
 • آن را در دهان بجوید و مزمزه کنید. برای التیام جراحات دهان و زبان و استحکام لثه و بن دندان نافع است.
 • آب جوشانده ی شاهتره را در دهان قرقره کنید ; جوش های آن را برطرف می کند.
 • عرق شاهتره که از تقطیر گیاه به دست می آید را بخورید ; از اسهال جلوگیری می کند.
 • برای برطرف کردن موی اضافی که در پلک چشم می روید ; اول با موچین ضدعفونی شده مو را بکنید ; بعد به جای آن آب شاهتره ی تازه را گرفته ; و با صمغ عربی مخلوط کرده بمالید. مانع روییدن مجدد موی اضافی می شود.
 • با آب تازه ی آن شست و شو کنید. جرب و سودا را درمان می کند.
 • مالیدن آب تازه ی آن به جای گزیدگی زنبور درد آن را نقصان می دهد .

دیگر فواید درمانی شاهتره

 • آب تازه ی گیاه شاهتره را بگیرید و بر انگشتان بمالید ; خارش بین انگشتان را برطرف می کند.
 • کشیدن آب تازه ی شاهتره در چشم باعث تقویت بینایی می شود ; و از ریختن اشک زیاد جلوگیری می کند.
 • خواص شاهتره برای خارش زنانه ; دو مثقال از آن را با دو مثقال بابونه بجوشانید و آب صاف کرده ی آن خود را بشویید. خارش قسمت های زنانه یا واژینال را برطرف می کند.
 • ضماد شاهتره با حنا برای معالجه ی جرب و خارش پوست نافع است.

عوارض و مضرات شاهتره
تذکر ( مضرات شاهتره ) ; مصرف آن به تنهایی برای معده و شش ها خوب نیست.