وبلاگ

خواص گیاه چشم خروس

خواص گیاه چشم خروس یا آدونیس عکس گیاه چشم خروس اطلس گیاهان دارویی (1)
عکس گیاه آدونیس یا چشم خروس عکس گیاه چشم خروس اطلس گیاهان دارویی (1)

مشخصات و خواص درمانی گیاه چشم خروس یا آدونیس ; گیاهی است از خانواده ی Leguminosae ، با نام علمی  adonis  درختچه ای که از چوب آن ماده ی قرمز رنگی گرفته می شود.

. شاخه های آن تیغ دار است ; برگ های آن مرکب با سه یا چهار جفت برگچه که هر برگچه به شکل قلب کوچک و دیمی می باشد. بلندی این درختچه به هشت تا دوازده متر می رسد ; گل های آن زرد رنگ ، میوه ی آن نیام به رنگ مایل به سرخ و مدور است که پس از رسیدن از وسط باز می شود و در آن یک یا دو دانه قرار دارد ، رنگ میوه پس از رسیدن به سیاهی متمایل می شود .

رنگ دانه ی آن سرخ و براق ، پهن و طعم آن شیرین است .

محل رویش و نام های دیگر گیاه چشم خروس یا آدونیس

این گیاه بومی مکزیک می باشد و در هندوراس نیز می روید و به تدریج به سایر مناطق آمریکای مرکزی راه یافته است ، در حال حاظر در هند نیز وجود دارد .

نام های دیگر گیاه چشم خروس ; بقم – بقم اسود – عین الدیک

مشخصات و فواید دانه گل چشم خروس

طبیعت آن ; طبع دانه چشم خروس یا آدونیس ، گرم و خشک است .

ترکیب شیمیایی ; تانن – رزین – کوعر ستین در آن وجود دارد .

خواص درمانی دانه گیاه چشم خروس ; پنج گرم از کوبیده ی آن را با شیر تازه یا ترنجبین خیسانده و با کره ی گاوی یا گوسفندی بخورید . مقوی و مفرح است ، برای تقویت نیروی جنسی و تولید اسپرم بسیار نافع می باشد ، به خصوص در پیرمردان اثر رضایت بخش خواهد داشت .

تذکر ( ضرر و مضرات گیاه چشم خروس ) ; برای افراد گرم مزاج مضر است.

مصلح گیاه چشم خروس ؛ گشنیز می باشد .

مشخصات و خواص دارویی چوب گیاه چشم خروس

طببعت آن ; طبع چوب گل چشم خروس ؛ خیلی گرم و خیلی خشک است .

ترکیب شیمیایی چوب چشم خروس ; ماده ای رنگی به نام هماتین یا هماتوکسیلین – کوتر ستین – تانن – رزین .

خواص درمانی چوب گیاه چشم خروس

  •  اگر دو گرم از گرد آن خورده شود ، اسهال مزمن را قطع می کند .
  •  آب جوشانده ی خاک اره یا کوبیده ی آن را بخورید . تونیک و بسیار قابض است ، برای قطع اسهال مزمن و رفع سوع هاضمه های ناشی از ضعف معده مفید می باشد .
  •  محلول جوشیده آن را کمپرس کنید. برای نیکو کردن رنگ چهره نافع است ، مفاصل را تقویت می کند .
  •  پاشیدن گرد آن برای التیام زخم های کهنه ; قطع خون ریزی و خشک کردن جراحت های تازه و مرطوب و چرک دار مفید است .
  •  خواص درمانی گیاه چشم خروس یا آدونیس ، برای عفونت بانوان ; در آب جوشانده ی آن بنشینید ؛ ترشحات سفید مهبل را برطرف می کند .