وبلاگ

خواص روناس

خواص درمانی روناس

مشخصات  و خواص درمانی روناس:
گیاهی است از خانواده Rubiaceae ، علفی ، چند ساله به بلندی حدود دو متر که دارای ساقه ای پوشیده از خارهای ریز و کج با مقطع چهار گوش می باشد‌.
برگ های آن بیضی نوک تیز که منتهی به خار می شود، به صورت گروهی به شکل چتر از هر نقطه ی ساقه و دور آن بیرون می آید.

نام های دیگر و بقیه مشخصات روناس

رودک -سورچاه – پاس کوه – دودانگ – فوت – فوه – فوالصبغ – عروق الصباغین

عکس روناس

گل های آن کوچک و به رنگ زرد مایل به سبز و میوه ی آن گوشتی با غشای کمی ضخیم می باشد. 
ریشه ی آن به رنگ سرخ تیره ، طویل و استوانه ای به حجم یک قلم تحریر و رنگ داخل آن سرخ روشن است و طعمی تلخ و گس دارد .

این گیاه به طور وحشی در مناطق مدیترانه ای اروپا ، آسیا ، آفریقای شمالی و قفقاز انتشار دارد .
و اما در ایران، در بیش تر مناطق در ری, دماوند ، در مناطق غربی در اراک ، تبریز ، خوی و یزد ، خاست ، دلیمان ، بلو چستان ، هریرود و سایر مناطق می روید .

عکس گیاه روناس

خواص درمانی روناس

۲۰ گرم از آن را در یک لیتر آب جوش دم کنید و به مرور بنوشید .
مدر و قابض است  ،  دافع سموم گزندگان  می باشد .

طبیعت آن : طبع روناس گرم و خشک است .


آشنایی با ریشه روناس

ترکیب شیمیایی: 
مواد آلیزارین –  پور پورین – روبیادین – گلوکوز  – مواد پکتیک ، رزین – مواد چرب – قند – آنتراگلیکوزید  – اسانس 

عکس ریشه روناس

عکس ریشه روناس
عکس ریشه روناس

خواص درمانی ریشه روناس

 1. ریشه روناس را بکوبید و همراه با طعام بخورید . برای گاز گرفتگی سگ هار مفید است .
 2.  ده تا پانزده گرم از آن را در یک لیتر آب جوش دم کنید و آب صاف کرده ی آن را به مرور بنوشید.
  مدر و باز کننده عادت ماهیانه است ، برای درمان نرمی استخوان یا راشیتیسم مفید  می باشد .
 3.  دیگر خواص روناس ; دو تا چهار گرم از آن را نرم بکوبید و با عسل مخلوط کرده و بخورید.
  برای درمان فلج ، بی حسی  و سستی اعضا ، سیاتیک ، لقوه ، یرقان ، تقویت معده ، ازدیاد ترشح ادرار غلیظ ، ازدیاد ترشح شیر و عادت ماهیانه مفید می باشد .
 4.  دوتا چهار گرم از ریشه روناس را نرم بکوبید و با سکنجبین مخلوط کرده میل کنید.
  برای  باز کردن گرفتگی های کبد و طحال نافع است .
 5.  ضماد آن برای درمان فلج و سایر بیماری های سرد مربوط به اعصاب، کچلی ، قوبا که نوعی بیماری خارش پوست است.
  برای عوارض حاصله در پوست در اثر ضربه و کوفتگی مفید می باشد .

مضرات گیاه روناس

عوارض و مضرات روناس
چون ترشح ادرار را با فشار، زیاد می کند، مضر مثانه است و ممکن است ایجاد خون در ادرار کند .
ضمنا برای صرع نیز مضر می باشد .