وبلاگ

خواص شاهدانه و فواید درمانی آن
گیاهی است از خانواده ی Cannabinaceae ، از گیاهان یک ساله ، دو پایه و لیفی است که دارای ریشه ی عمودی و ساقه ی بلند با دو تا چهار متر ارتفاع می باشد ، شکل ظاهری این گیاه در نواحی مختلف زمین متفاوت است و اثر آب و هواهای مختلف سبب این اختلاف شده است ; برگ های آن دارای قسمت های جدا شده می باشد که تعداد برگچه های آن در پایین متقابل و در بالای ساقه منفرد به نظر می رسد ; برگچه های هر برگ به شکل برگ های مستقل است که همه از یک نقطه ی مرکزی که مرکز رگبرگ ها می باشد خارج می شوند ، هر برگچه بیضی شکل ، باریک ، دراز و نوک تیز با کناره های دارای دندانه ی ریز منظم است.

گل ها دو پایه ای بدون گلبرگ می باشد که گل های نر به صورت خوشه روی پایه های نر که باریک تر از پایه های ماده است ; قرار دارند و گل های ماده به شکل سنبله در کنار برگچه ظاهر می شوند.
میوه ی شاهدانه شبیه فندقه که ; کوچک و به رنگ خاکستری تیره می باشد ، که درون آن یک تخم قرار دارد.

محل رویش و نام های دیگر شاهدانه

محل رویش شاهدانه
گونه های مختلف این گیاه در هندوستان و چین می روید و اغلب کشت می شود ; در ایران در شمال ، بندر گز ، خراسان ، اراک و در بلو چستان می روید و در سایر نقاط نیز غالبا کشت می شود.

نام های دیگر شاهدانه
ورق الجبار – نشاط افزا – فلک تاز – عرش نما – شهوت انگیز – جرء اعظم ; شاهدانج – بنج – تیل – بنگ – کنب – کنف – قنب – حشیشة الفقرا

خواص شاهدانه ( دانه آن ) و دیگر مشخصات آن

طبیعت و طبع شاهدانه ; بعضی آن را سرد و خشک و بعضی گرم و خشک می دانند.

ترکیب شیمیایی شاهدانه ; پروتعین – کولین – تری گونلین – کسیلوز – اینوزیت – رزین – کانا بینول – کانابید یول – لایپیدها – چند اسید – چند آنزیم -چند فسفات – چند فیتو سترول

عکس و خواص شاهدانه

خواص درمانی شاهدانه ( دانه آن )

 • شاهدانه را بخورید ; تونیک ، قابض – نرم کننده ، مدر و مسکن است ، نیرو بخش ، اشتها آور و قاعده آور می باشد ، درد شکم را تسکین می دهد ، سوء هاضمه را برطرف می کند ، ضد جانور و انگل معده می باشد ، از قی و استفراغ شدید جلوگیری می کند
  آشفتگی حال و به هم خوردگی دل را رفع می نماید ، بادها را پراکنده می کند ، برای رفع ناراحتی های پس از زایمان مفید است ، نورالژی ، زکام ، میگرن ، روماتیسم ، دردهای اعصاب ، زخم ها ، کزاز و سرطان را درمان می کند ; قدرت جنسی را موقتا تحریک می کند اما در دراز مدت تضیف می سازد.
 • در استعمال خارجی شاهدانه ;  روی تاول ها و زخم ها و به طور کلی زخم سر و کچلی به کار می رود.
 • شاهدانه را مثل غبار نرم بسایید ، بعد با شیر زن دختر دار مخلوط کرده و کمی از آن را در چشم بچکانید. آبریزش چشم را قطع می کند ، خارش چشم را برطرف می سازد.

ضرر و مضرات شاهدانه

تذکر ( مضرات شاهدانه ) ; اسراف در مصرف آن سر درد می آورد ، دید چشم را کم می کند ، مضر معده است ، عطش را زیاد می کند ، سبب کندی ذهن و خواب آلودگی می شود ; کلیه را تنبل می کند و گاهی مقدمه ی استسقا را فراهم می سازد.

ایجاد ترس و وحشت می کند ، سبب مالیخولیا می شود ; برای بیماران روانی مضر است ، برای افرادی که گاه و بی گاه فکر و خیال فاسد می کنند خوب نیست ، محذر می باشد و جریان اسپرم را کم و بعدا قطع می کند ; مصرف بیش از حد آن بسیار خطرناک است.

خواص درمانی روغن شاهدانه

 • مالیدن آن بر موضع ، دردهای عصبی اعضای بدن را تسکین می دهد.
 • آن را در گوش بچکانید . دردهای شدید گوش را تسکین می دهد.

فواید دارویی و درمانی برگ شاهدانه

طبیعت و طبع برگ شاهدانه : مرکب القوی است ; یعنی در عین حال که خیلی سرد و خشک است ، ضمنا با حرارت لطیف و برودت کثیف می باشد.

ترکیب شیمیایی برگ شاهدانه : کانابینول – پزودو کانابینول – کانا بی نین – کانین – رزین.

خواص درمانی برگ شاهدانه

 •  خوردن برگ شاهدانه رطوبت های معده را خشک می کند ; شکم را می بندد و قبض می نماید ، ترشح ادرار را زیاد می کند.
 •  خواص برگ شاهدانه برای سنگ کلیه و مثانه ; چند بار برگ شاهدانه  را مثل چای دم کنید و آب آن را بنوشید. سنگ کلیه و مثانه و سوزاک را برطرف می کند.
 •  افرادی که مزاج های گرم و تر دارند ، اگر از برگ و شاخه ی جوان آن بخورند ، سبب فرح و نشاط آنان می شود.
 •  مالیدن عصاره ی آن دردهای عصبی را تسکین می دهد و برای تحلیل ورم های گرم مفید است.
عوارض و مضرات مصرف  برگ شاهدانه

تذکر ( مضرات برگ شاهدانه ) ; مصرف زیاد یا مصرف دایم آن ترشح اسپرم را کم می کند و اکثرا به طور کلی قطع خواهد کرد.