وبلاگ

خواص حنظل یا هندوانه ابوجهل

خواص درمانی حنظل یا هندوانه ابوجهل اطلس گیاهان دارویی

مشخصات و خواص حنظل یا هندوانه ابوجهل
گیاهی است از خانواده ی Cucurbitaceae ، و نام علمی : Citrullus colocynthis چند ساله ; ساقه های آن گسترده روی زمین ویا پیچک دار و بالا رونده می باشد.
برگ های آن متناوب ، بسیار بریده و دارای بریدگی های ثانوی و در نهایت کناره ی برگ ها نیز با دندانه ی پهن پوشیده از تار و به رنگ سفید پنبه ای است.
گل های هندوانه ابوجهل نر و ماده، جداگانه روی یک پایه و به رنگ زرد نارنجی است ; میوه ی آن شبیه به میوه ی هندوانه ی معمولی ولی کوچک و اکثرا مدور به اندازه ی یک پرتقال با الوان مختلف سبز یا زرد می باشد، پوست میوه نازک و سخت و مغز داخل آن سفید است ; که شامل تخم های متعدد سفید رنگ بیضی شکل مانند تخم هندوانه ی معمولی ولی ریز تر از آن می باشد.

نام های دیگر ، محل رویش و خواص حنظل یا هندوانه ابوجهل

نام های دیگر حنظل
هندوانه ی ابوجهل – خربزه ی روباه – مرارة الحصاری – علقم – کبست – شرنگ – تلخک – هندوانه ی سگی – هندوانه ی تلخ – خربزه ی تلخ – خیار گرگو

محل رویش حنظل
این گیاه در نواحی گرم زمین در کوه ها و بیابان های ماسه زار آسیا، آفریقای شمالی ، هند ، عراق و شامات و در مناطق مختلف ایران ; در بوشهر ، بلوچستان، جاده تفرش و در جزیره قشم می روید.
در اطراف و مغرب تهران در مناطق بایر مرکزی دیده شده است ; این گیاه بیش تر به صورت خودرو می روید و گاهی به دست کشاورزان کاشته می شود.

فواید و خواص شهم میوه حنظل

طبیعت و طبع حنظل خیلی گرم و خشک است.

ترکیبات شیمیایی موجود در شهم میوه حنظل ; در شهم یا گوشت میوه مواد آلفاالاترین – روغن تلخی به نام سیت بیتول – مخلوطی از چند اسید چرب – سیترولیک اسید – سیترولن – سیترولین – گلوکز – یک فیتوسترول – آلفا پینوسترول – هنتر یاکونتان – مواد آلبومینی – نمک وجود دارد.

خواص درمانی شهم میوه حنظل ( خواص حنظل )

هر روز یک یا دو گرم از شهم یا گوشت خشک داخل میوه را در کپسول های خالی ریخته و بخورید ; مدر است و مسهل بسیار قوی بلغم و جاذب اخلاط بلغمی از اعماق بدن و عامل اخراج آن ها می باشد ، بنابر این برای استسقاهای سخت مصرف می شود، برای بیماری های سرد مانند سردرد، درد شقیقه، فلج، لقوه، صرع و فراموشی مفید است ; آنتی بیوتیک مقتدری بر ضد برخی میکروب ها می باشد ; برای بیماری های معده و روده، کبد، کلیه، مثانه، رحم و درد مفاصل مفید می باشد، قاعده آور است.

فواید هندوانه ابوجهل برای درمان و دفع انگل
خوردن آب جوشانده ی دو گرم از شهم آن ( نرم بکوبید و در کپسول های خالی پر کنید و بخورید) انگل ها را می کشد و اگر با آب جوشانده ی شهم آن شست و شو و تنقیه کنید، کرم های ریز مقعد را نابود می کند و در نوزادانی که انگل دارند می توان آب جوشانده ی حنظل را روی ناف آن ها ضماد کرد.

دیگر خواص حنظل یا هندوانه ابوجهل

 1. شهم حنظل را در آب و عسل بپزید و بخورید. مسهل کیموس غلیظ است.
 2. هفت گرم از شهم آن را با سه برابر رازیانه مخلوط کرده بجوشانید و آب آن را بخورید ; برای معالجه ی مالیخولیا، داءالحیه (نوعی ریزش موی بدن) و جزام موثر است.
 3. میوه ی سالم حنظل یا هندوانه ابوجهل را سوراخ کرده و به طریقی دانه های داخل آن را خارج کنید ولی شهم یا گوشت آن بماند، بعد آن را از روغن زنبق پر کنید ; و درب آن را با قطعه ای از پوست حنظل مسدود کرده و دور آن را خمیر بگیرید و در فر یا تنور بپزید تا چند جوش بخورد و هر روز کمی از آن روغن را بخورید و شب ها هم آن را بر سر بمالید.
  موهای سر را سیاه می کند و از سفید شدن مو جلوگیری می نماید.
 4. آب یا شهم آن را در سرکه ریخته بجوشانید، بعد آن سرکه را در دهان مزمزه کنید ; درد دندان را تسکین می دهد و لثه را تقویت می کند.
خواص درمانی حنظل یا هندوانه ابوجهل
حنظل خشک شده

ادامه خواص حنظل یا هندوانه ابوجهل

 • اگر آب تازه یا جوشانده ی حنظل را بر پای دندان بمالید ، کشیدن دندان راحت تر انجام می شود.
 • آب جوشانده ی هندوانه ابوجهل را در گوش بچکانید. کرم داخل گوش را می کشد و گوش را ضد عفونی می کند.
 • خواص حنظل یا هندوانه ابوجهل برای کمر درد ; حنظل را با پوست خرد کرده در آب بجوشانید و آب صاف کرده ی آن را تنقیه کنید ; برای درمان فلج ، سیاتیک ، درد سرین و درد پشت و کمر نافع است.
 • شیاف آن در مقعد مسهلی قوی است و گذاردن آن در مبهل جنین را سقط می کند.

مضرات و عوارض گیاه حنظل یا هنوانه ابوجهل

تذکر ( مضرات حنظل ) ; حنظل نیمه سمی است و باید در مصرف آن دقت کنید، مصرف آن حتما باید زیر نظر پزشک یا متخصص تجربی انجام گیرد ; اشخاص گرم مزاج باید ازخوردن آن پرهیز کنند، مخصوصا در فصل گرما، زیرا برای آن ها مضر است ; و موجب دل پیچه می شود و عمل نمی کند و ناراحتی هایی هم چون آشفتگی، سر درد، سر گیجه و ناراحتی معده و مقعده به وجود می آورد. حنظل نباید به تنهایی خورده شود ;  بلکه باید با صمغ عربی یا کتیرا یا نشاسته ی کوبیده مصرف شود.

دستور ، طرز تهیه و خواص درمانی روغن حنظل یا هندوانه ابوجهل

طرز تهیه روغن حنظل ; دو برابر آب تازه ی آن را بگیرید و در یک برابر روغن کنجد یا روغن زیتون بریزید ; یا صد گرم شهم خشک آن را بجوشانید تا یک لیتر بماند، بعد آن یک لیتر آب را با پانصد گرم روغن زیتون یا روغن کنجد مخلوط کرده روی حرارت ملایم بجوشانید ; تا تمام آب تبخیر شود و روغن بماند ولی مواظب باشید نسوزد.

خواص درمانی روغن حنظل

 • یک‌ تا چهار گرم از آن را بخورید ; مسهل بلغم است، برای اخراج انواع کرم معده و روده موثر می باشد.
 • آن را در گوش بچکانید .برای رفع طنین صدا در گوش مفید است. مالیدن آن دندان درد را تسکین می دهد. اگر در بینی چکانده شود گرفتگی های دماغی را باز می کند.

خاکستر میوه ی حنظل
خواص درمانی خاکستر میوه حنظل ; کسانی که رنگ چشم آنان آبی است اگر آن را در چشم بکشند رنگ چشم شان سیاه می شود.

خواص درمانی و درمانی حنظل یا هندوانه ابوجهل
تخم حنظل یا هندوانه ابوجهل

مشخصات و خواص تخم گیاه حنظل یا هنوانه ابوجهل

ترکیبات شیمیایی تخم حنظل ; ۱۵درصد روغن ثابت – یک فیتو سترولین- یک ساپونین – دوهایدروکربن ; آلکالوعید – گلی کوزید – گلوکز – تانن – آلفاپینوسترول
خواص درمانی تخم حنظل یا هندوانه ابوجهل ، اگر مقدار کمی از آن خورده شود ، مسهل قوی و قی آور است.
تذکر ; عوارض و مضرات تخم هندوانه ابوجهل ( حنظل ) ؛ خوردن تخم حنظل سر گیجه ایجاد می کند.

مشخصات و خواص برگ حنظل

ترکیبات شیمیایی برگ حنظل ; یک ماده ی تلخ – گلوکوزید کولوسنتین -کولوسنتین.

خواص درمانی برگ حنظل یا هندوانه ابوجهل ; تازه ی آن را با نشاسته یا خشک آن را با آب و نشاسته ضماد کنید ; برای قطع خون ریزی و تحلیل ورم ها نافع است.

مشخصات و خواص دارویی ریشه ی حنظل یا هندوانه ابوجهل

ترکیبات شیمیایی ریشه حنظل ; آلفا.الاترین – هنتر یا کونتان و چند ساپونین در ریشه ی حنظل وجود دارد.

 • خواص درمانی ریشه حنظل یا هندوانه ابوجهل
  ۱- هشت گرم از پخته ی آن را بخورید ; مسهل است، برای درمان استسقا، یرقان، رماتیسم، بیماری های مجاری ادرار، تحلیل خون منجمد و رفع سمیت جانوران گزنده مفید است.
  ۲- آن را در سرکه بپزید، بعد ریشه ی پخته شده را در دهان مزمزه کنید ، درد دندان را تسکین می دهد.