وبلاگ

خواص گیاه قرصعنه

عکس گیاه قرصعنه - زولنگ - چوچاق - اطلس گیاهان دارویی

مشخصات و خواص گیاه قرصعنه یا چوچاق : گیاهی است از خانواده ی Umbelliferae ، که گونه های مختلفی دارد ; انواع قرصعنه گیاهانی هستند تیغ دار و چند ساله به رنگ آبی روشن با برگ های ریشه ای که به طور گروهی از ناحیه ی یقه ی گیاه بیرون آمده و در نتیجه اغلب برگ ها روی زمین گسترده هستند.


برگ ها کمی معطر بوده و دندانه های نامنظم دارند که در انتهای آن ها خار دیده می شود ; ریشه ی آن در اغلب گونه ها ضخیم ، عمیق ، کمی خوش بو ، کمی شیرین و خیلی کم تلخ است .
گل های انتها به رنگ سفید مایل به آبی و به شکل چتر به هم فشرده و کپه ای می باشد.

عکس گیاه قرصعنه - چوچاق

نام های دیگر و طبع گیاه قرصعنه 

خار طلایی – شوکته الذهبیه – حافظ النحل – شجره ابراهیم ; شوکه ابراهیم – زولنگ – چوچاق – ششاک – ششکاک ; در شمال ایران به  نام  شوشاغ  یا  چوچاغ  آن  را می شناسند.

طبیعت آن : طبع گیاه قرصعنه ; کمی گرم و خشک است. این گیاه معمولا در اراضی غیر مزروع می روید .

عکس گیاه دارویی قرصعنه - زولنگ - چوچاق


خواص ریشه ی گیاه قرصعنه – شوشاغ یا چوچاغ

ترکیبات شیمیایی : اسانس زرد رنگ حدود ۰/۸۸ درصد – قند ساکاروز حدود ۴-۳ درصد – تانن – نوعی آلکالوعید .

خواص درمانی ریشه گیاه قرصعنه

  1.  هفتادو پنج گرم از ریشه گیاه قرصعنه را بجوشانید و آب صاف کرده ی آن را با شکر شیرین کرده و در طول روز آن مقدار را درسه نوبت بنوشید ; تونیک اعصاب می باشد ، مدر و قاعده آور است ، نعوظ و نیروی جنسی را تقویت می کند ; به هاضمه کمک می کند ، برای خرد کردن سنگ کلیه و رفع دل پیچه مفید است ، دردهای روماتیسمی را تسکین می دهد ، برای درمان ورم ها ، دمل ها و جراحت های داخلی و تحلیل باد و نفخ و گاز نافع می باشد .
  2. آن را بپزید و بخورید . برای تسکین درد پهلو و سینه مفید است .
  3. دیگر خواص گیاه قرصعنه این است که ; با تازه ی آن مربا درست کنید و بخورید , خوش بو کننده نفس و باد گلو است ، محرک نیروی جنسی و منعظ می باشد .
  4.  یک صد و پنجاه گرم از ریشه گیاه قرصعنه را بپزید و با همان مقدار سداب مخلوط کنید و بخورید ; برای رفع درد شراسیف ( استخوان های پهلو به طرف شکم ) نافع است .

دیگر خواص درمانی ریشه گیاه قرصعنه 

  •  پنج گرم از آن را با پنج گرم تخم هویج بخورید ; برای رفع ازدیاد ترشحات عادت ماهیانه نافع است ، محرک و مقوی نیروی جنسی می باشد .
  • آن را بپزید و بخورید . برای تسکین درد پهلو و سینه مفید است .
  •  عصاره ی آن را بگیرید و بخورید ; قاعده آور است ، دل پیچه را تسکین می دهد .
  •  ضماد آن برای تحلیل ورم ها مفید است .
  •  آن را همراه با آرد جو و آرد برگ کاسنی مخلوط کرده و ضماد کنید ; برای تحلیل ورم و التیام جراحت های ساق پا که مرطوب است و همچنین برای ترشح ادرار مفید می باشد.