عکس بادرنجبویه

خواص بادرنجبویه و بقیه مشخصات آن

آشنا میشویم با : خواص بادرنجبویه , درمان مشکلات عصبی با بادرنجبویه , خواص درمانی بادرنجبویه , خواص درمانی بادرنجبویه , خواص بادرنجبویه در طب سنتی , نام های دیگر بادرنجبویه , طبع بادرنجبویه , محل رویش بادرنجبویه , بادرنجبویه برای چی خوبه 


نام های دیگر بادرنجبویه

بادرنجوبه ، بادرنجونه ، بادرنگبویه ، وارنگ بو ، ترنجان ، ترنجسان ، گیاه زنبور ، برگ زنبور عسل ، مفرح القلب ، ملیسا ، ملیسا فولون ، ملیسا آفیس نالیس

مشخصات گیاه بادرنجبویه 

گیاهی است علفی ، خودرو و پایا از تیره نعنا . برگ های آن بزرگتر از برگ نعنا و تقریبا مدور با بوی شبیه به بوی قرنفل . شاخه های زیادی دارد که از روی ریشه خارج می شوند . گل آن سفید رنگ و ریشه آن در زمین می ماند و هر ساله مانند نعنا می روید .

این گیاه بیشتر در نواحی شمال و مشرق ایران یافت می شود.

برگ بادرنجبویه 

طبیعت و طبع بادرنجبویه گرم و خشک است.

خواص درمانی بادرنجبویه 

۱ – بیست الی پنجاه گرم از آن را در یک لیتر آب بجوشانید . بعد ده دقیقه دم کنید ، سپس آب آن را صاف و شیرین نمایید و روزی سه تا چهار فنجان بنوشید . دافع سموم ، مقوی دل و دماغ ، حواس ، حفظ، ذکاء ، معده و کبد است . برای درمان بی خوابی موثر خواهد بود ، نشاط آور می باشد . درد هایی که داخل مغز و جمجمه ایجاد می شود را کاهش می دهد . بیماری کابوس ، ترس و وحشت های عصبی را برطرف می کند .

۲ – خوردن شربت آن خفقان سرد را درمان می کند .

۳ – مزه مزه ی  بطیخ آن جهت فساد دندان مجرب است و جویدن تازه آن در دهان بوی شراب و بوی بد دهان را مرتفع می کند .